Formulieren

Overzicht leden Data Protection Council

Melding datalek

Indien je een medewerker, student of cursist bent van NHL Stenden Hogeschool dan kun je HIER het datalek melden.

Externen kunnen HIER het datalek melden.

Aanmelding van een praktijkgericht onderzoek voor een Privacy Impact Assessement

  SmartPia aanmelding onderzoek
  Titel onderzoek: *
  Naam onderzoeker: *
  E-mailadres onderzoeker: *
  Naam dienst/academie/verbindingseenheid: *

  * = verplichte gegevens

  Aanmelding van een (nieuwe) applicatie voor Privacy Impact Assessement

   SmartPia aanmelding applicatie
   Applicatie: *
   Applicatie eigenaar: *
   E-mailadres applicatie eigenaar: *
   Omschrijving applicatie: *
   Doelgroep(en): *
   Naam Data Protection Counseler: *

   * = verplichte gegevens

   Registratie van een (gratis) applicatie die gebruikt wordt

    Met behulp van dit formulier kun je een "gratis" applicatie registreren die jij gebruikt en wil gaan gebruiken. Het betreft hier alleen applicaties die niet standaard aangeboden worden door NHL Stenden Hogeschool.
    Doel hiervan voor NHL Stenden is:

   • Overzicht krijgen in gebruikte (gratis)applicaties door medewerkers/studenten
   • Overzicht krijgen in welke data verwerkt wordt
   • Andere gebruikers binnen NHL Stenden weten wie een bepaalde applicatie al gebruikt.

   • Gebruik maken van je privacyrechten?

     Mijn gegevens

     Naam en voorletters *
     Telefoonnummer
     E-mailadres privé info
     E-mailadres NHL Stenden info
     Relatie met NHL Stenden *
     Organisatieonderdeel waar u een relatie mee heeft/had info
     Ik wil
     weten welke gegevens NHL Stenden van mij verwerktgebruik maken van mijn recht op inzagegebruik maken van mijn recht op gegevenswissing

     gebruik maken van een overig recht n.l.:

     recht van rectificatierecht van beperkingrecht op dataportabiliteitrecht van bezwaarrecht op verzet tegen automatische besluitvorming
     *
     Welke informatie wilt u specifiek ontvangen:
     Toelichting
     Bijlage(n)

      Voer onderstaande je NHL Stenden e-mailadres in welke je wilt afmelden voor deelname aan enquêtes van NHL Stenden medewerkers en/of studenten.
      Deze afmelding wordt aan het begin van het studiejaar automatisch verwijderd. Je moet je daarna eventueel opnieuw aanmelden.

      [/expand]


      Categorieën

      Top