Onderzoekssubjecten

Bent u respondent of proefpersoon van een onderzoek dat wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van NHL Stenden Hogeschool? Voor deze categorie is het niet mogelijk om de gegevens in één schema te vatten omdat ieder onderzoek weer anders is. Bovendien biedt de AVG de onderzoekers meer mogelijkheden om persoonsgegevens te verwerken en zijn niet alle privacyrechten van toepassing. Zo zouden het recht van rectificatie, beperking en bezwaar de integriteit van de onderzoeksdata kunnen aantasten. Zie hiervoor Artikel 89 van de AVG.

Onze onderzoekers houden zich altijd aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit en aan ons eigen Stappenplan Onderzoek.
Onderzoeken die worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de lectoraten van NHL Stenden Hogeschool worden vooraf onderworpen aan een Data Privacy Impact Assessment dat wordt vastgelegd in de applicatie SmartPIA.Categorieën

Top