Datalek

Het is van belang dat een datalek zo spoedig mogelijk gemeld wordt.
Afhankelijk van het datalek moet NHL Stenden Hogeschool binnen 72 uur nadat het datalek geconstateerd is, een melding hiervan maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Een triage-team beoordeeld de melding en bepaald of het datalek bij de AP gemeld wordt en/of het aan de betrokkenen gemeld wordt.

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.

Bij vragen kunt u  contact opnemen met het team privacy en security.
E-mailadres: privacy-en-security@nhlstenden.com

Indien je een medewerker bent van NHL Stenden Hogeschool dan kun je HIER het datalek melden.

Studenten/cursisten en niet medewerkers van NHL Stenden Hogeschool kunnen HIER de melding doen.Top