Datalek

Het is van belang dat een datalek zo spoedig mogelijk gemeld wordt.
Afhankelijk van het datalek moet NHL Stenden Hogeschool binnen 72 uur nadat het datalek geconstateerd is, een melding hiervan maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Een triage-team beoordeeld de melding en bepaald of het datalek bij de AP gemeld wordt en/of het aan de betrokkenen gemeld wordt.

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.

Bij vragen kunt u  contact opnemen met het team privacy en security.
E-mailadres: privacy-en-security@nhlstenden.com

Meldpunt Informatiebeveiligingsincident
Persoonsgegevens
Naam melder *
E-mail adres melder *
Telefoonnummer melder *
In welk organisatieonderdeel heeft het datalek zich voorgedaan
Meldinggegevens
Onderwerp *
Geef een samenvatting van het incident *
Datum *
Zijn er persoonsgegevens in het spel? *
Van wie zijn er persoonsgegevens in het geding ?
Van hoeveel personen (bij benadering)?
Om wat voor soort persoonsgegevens gaat het?
Betrokken applicaties *
Om wat voor soort bestanden (bv. Word, Excel, Pdf) gaat het? *
Hoeveelheid gegevens (bv. aantal bestanden)? *
Aard van het incident *
Direct ondernomen actie(s) *
Bijlage(n)
captchaTop