Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging heeft betrekking op de bescherming van informatie in termen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid en beperkt zich niet alleen tot informatie die in de IT-systemen is opgeslagen. Alle waardevolle informatie, onafhankelijk van de manier waarop deze beschikbaar is of is opgeslagen, dient beschermd te worden. Denk hierbij niet alleen aan privacygevoelige informatie, maar ook aan onderzoeksdata en auteursrechtelijk materiaal.

NHL Stenden heeft hiervoor het zg. informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. Dit beleidsdocument tref je HIER aan.

In deze animatie wordt weergegeven waarom informatiebeveiliging belangrijk is.

Hieronder wordt nader ingegaan op het onderdeel CSIRT (Computer Security Incident Response Team)

Informatie Beveiligings Incidenten (CSIRT)

Het doel van NHL Stenden Computer Incident Response Team is bij te dragen aan een goede beveiliging van IT-voorzieningen van de NHL Stenden Hogeschool.

U kunt het CSIRT direct telefonisch bereiken onder nummer +31 58 2511516

Het NHL Stenden CSIRT coördineert de preventie en oplossing van beveiligingsincidenten op het gebied van computer- en netwerkbeveiliging waarmee NHL Stenden Hogeschool zich geconfronteerd ziet. het NHL Stenden CSIRT doet dat door de volgende diensten te bieden:

  • Coördinatie van beveiligingsincidenten: het inrichten en operationeel houden van een meldpunt voor beveiligingsincidenten, het coördineren en bewaken van een adequate afhandeling daarvan, inclusief escalatie naar de lijnorganisatie of het College van Bestuur.
  • Het geven van voorlichting over preventie van incidenten en actuele bedreigingen. Hieronder valt ook het doorgeven van waarschuwingen van andere CSIRTs en het informeren van het management van de hogeschool bij landelijke of grootschalige malware-uitbraken en welke acties daar voor nodig zijn bij NHL Stenden Hogeschool.
  • Advisering ten aanzien van NHL Stenden Hogeschool IT-beveiligingsaspecten en het beveiligingsbeleid. NHL Stenden CSIRT kan, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen om NHL Stenden-specifieke beveiligingsproblemen te helpen oplossen dan wel verminderen.

Samenstelling CSIRT team per juli 2021

Alleen publiekelijk beschikbare leden zijn in onderstaande lijst (alfabetisch op achternaam) opgenomen, de overige leden zijn bereikbaar via csirt@nhlstenden.com

  • Freerk Bosscha (Chief Information Security Officer)
  • Johan van der Ven (technisch beheerder/Security Officer DLWO)
  • Daniël Schalwijk (functioneel beheerder)
  • Hendrik Bijlsma (docent)
  • Jouke Jan de Jong (functioneel beheerder)

Categorieën

Top