Vermoeden van een DATALEK?

Bij een datalek gaat het om inzage, vernietiging, verlies, wijziging, of het delen van persoonsgegevens zonder dat dat de bedoeling was. De persoonsgegevens zijn niet beschermd geweest, mogelijk verloren of onrechtmatig verwerkt. Een voorbeeld van een datalek is het kwijtraken van een USB-stick met daarop persoonsgegevens. Ook het doorsturen van persoonsgegevens naar een verkeerde ontvanger is een datalek.

Contact
Elske Posthuma, Floor May, Sietske Oosterhof en Trudy Rehorst
privacy-en-security@nhlstenden.com
+31 (0)6 2830 3887 / +31 (0)6 5718 6075
Top